Apr 10

C# – Repository Pattern, AutoMapper, MVC и SOLID principles

Три изречения, които обясняват толкова много неща:

1) The repository transforms database entities into business models.
2) The controller transforms business model into view models.
3) The view transforms view models into html.

Допълнително за Repository Pattern:
http://blog.gauffin.org/2013/01/repository-pattern-done-right/

Добър пример за организация на проект:
https://github.com/fmichellonet/MVCArch

Интересна имплементация на Repository Pattern, която има Filtering, OrderBy и Paging

И не на последно място –SOLID principles with real world examples

Jan 21

MS16-101: NTLM fallback is now prohibited

Преди времесе зачетох в следната статия:

Troubleshooting failed password changes after installing MS16-101

В нея се споменава за пароли, NTLM, последствия от Ms16-101 – кофти patch, не се случва за първи път т.е.нищо интересно.

Continue reading

Jan 09

Certificate Import Wizard: An internal error occurred. Either the user profile is not accessible or the private key that you are importing might require a cryptographic service provider that is not installed on your system

В KB919074 са описани три причини, които могат да бъдат причина за възникването на въпросната грешка.

Днес открих още една: ако профилът е нов (т.е. папката C:\Users\{username}\AppData\Roaming\Microsoft\Crypto\RSA е празна) и компютърът няма връзка към домейн контролер, ще получите същата грешка.

Явно при натискане на бутона Finish,Certificate Import Wizard конзолата търси домейн контролер.Следи за това има в DNS кеша:

Continue reading

Jan 08

How to determine Windows version from ISO file

You can gather Windows information from ISO file using DISM in two easy steps:

  1. Mount the ISO file. Note the drive letter;
  2. Open elevated command prompt and start:
    dism /Get-WimInfo /WimFile:F:\sources\install.wim /index:1

Replace F with the drive letter of mounted ISO file.

Continue reading

Jan 03

Delphi PAServer | Debugger fatal error: device not responding. The debug process will be terminated

This may happen if you try to Debug your program (F9) via PAServer on *nux based systems. In this case the IDE may hang. You may also receive: “Unable to create process: Connection device timeout”

Resolution: ensure files in PAServer’s directory have EXECUTE flag (especially linuxgdb). It’s that simple 🙂

Found with the help of: https://github.com/a2o/snoopy

Aug 18

PowerShell вече е с отворен код и работи под Линукс!

Добри новини за любителите на PowerShell! Вече можем да използваме любимия shell под Linux и Mac 🙂

PowerShell is open sourced and is available on Linux

Не пропускайте и видеото с Бащата на PowerShell – Jeffrey Snover

Ето и кадри от събитието 🙂

Great day!

May 16

Официално: Arduino/Genuino MKR1000 вече е на пазара!

Почти половин година, след официалното му обявяване,Arduino/Genuino MKR1000 вече се продава официално. Очаквам този продукт да се появи скоро и в България.

Continue reading

May 14

Комбиниране на Struct и Volatile в C/C++

Покрай един проект с Ардуиновъзникнаха няколко въпроса:

  1. Volatile ли са елементите на дадена структура, ако самататя е декларирана като Volatile?
  2. Може ли в структура да има както обикновени елементи, така и Volatile елементи?
  3. Как се дефинира указател към Volatile структура, която не е маркирана като Volatile в нейната дефиниция?

Continue reading

May 14

Служебната дума Volatile в C/C++

Компилаторите имат редицаопции, влияещи върхуоптимизацията на кода. Включвайки една или повече от тях, Вие разрешавате на Компилатора да прави “подобрения” на вашата програма, при превеждането й на Асемблер/машинен код.Обикновено оптимизациите не са проблем, но започват да създават главоболия при многонишковите приложения (Multithreading), Interrupt Service Routines (ISR), работа на ниско ниво с регистри на крайни устройства и т.н.

Главният симптом е: програмата Ви работи добре, докато не включите оптимизациите. След това започват да се случват “странни неща”.

Continue reading