Apr 22

How to launch Settings panel on Windows 10

In Windows 10 there are two kind of management apps:

  1. Control panel – old fashion / classic app we all know
  2. Settings – the new way of configuring Windows (a XAML app)

Prior to Windows 8, running control panel applets was about pasting strange GUIDs or Control.exe with parameters in RUN dialog.

In Windows 8/8.1/10 there are more user-friendly commands. For example you can start Windows Update app via RUN dialog:

ms-settings:windowsupdate

This will start Settings >Security > Windows Update XAML app.

You can find a table of all commands here:https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/xaml/Dn741261.aspx

Jun 03

Показване на устройства в Device Manager, които физически са премахнати от компютъра.

   По подразбиране в Device Manager се показват само активните/забранените физически устройства в компютъра Ви. При нужда можете да видите и скритите такива: view->show hidden devices. Но никъде няма опция за показване на хардуера, който веднъж е бил инсталиран и след това е премахнат.

При инсталиране на драйвери за дадено устройство Windows записва информацията за него в своята база данни. Така се избягва повторна инсталация ако сложите същото устройство в компютъра си след време.

Continue reading