Apr 10

C# – Repository Pattern, AutoMapper, MVC и SOLID principles

Три изречения, които обясняват толкова много неща:

1) The repository transforms database entities into business models.
2) The controller transforms business model into view models.
3) The view transforms view models into html.

Допълнително за Repository Pattern:
http://blog.gauffin.org/2013/01/repository-pattern-done-right/

Добър пример за организация на проект:
https://github.com/fmichellonet/MVCArch

Интересна имплементация на Repository Pattern, която има Filtering, OrderBy и Paging

И не на последно място –SOLID principles with real world examples

Jan 03

Delphi PAServer | Debugger fatal error: device not responding. The debug process will be terminated

This may happen if you try to Debug your program (F9) via PAServer on *nux based systems. In this case the IDE may hang. You may also receive: “Unable to create process: Connection device timeout”

Resolution: ensure files in PAServer’s directory have EXECUTE flag (especially linuxgdb). It’s that simple 🙂

Found with the help of: https://github.com/a2o/snoopy

May 16

Официално: Arduino/Genuino MKR1000 вече е на пазара!

Почти половин година, след официалното му обявяване, Arduino/Genuino MKR1000 вече се продава официално. Очаквам този продукт да се появи скоро и в България.

Continue reading

May 14

Комбиниране на Struct и Volatile в C/C++

Покрай един проект с Ардуино възникнаха няколко въпроса:

  1. Volatile ли са елементите на дадена структура, ако самата тя е декларирана като Volatile?
  2. Може ли в структура да има както обикновени елементи, така и Volatile елементи?
  3. Как се дефинира указател към Volatile структура, която не е маркирана като Volatile в нейната дефиниция?

Continue reading

May 14

Служебната дума Volatile в C/C++

Компилаторите имат редица опции, влияещи върху оптимизацията на кода. Включвайки една или повече от тях, Вие разрешавате на Компилатора да прави “подобрения” на вашата програма, при превеждането й на Асемблер/машинен код. Обикновено оптимизациите не са проблем, но започват да създават главоболия при многонишковите приложения (Multithreading), Interrupt Service Routines (ISR), работа на ниско ниво с регистри на крайни устройства  и т.н.

Главният симптом е: програмата Ви работи добре, докато не включите оптимизациите. След това започват да се случват “странни неща”.

Continue reading

Apr 13

Първи стъпки с Arduino (SoftUni) – Проектът

Петте седмици от курса отлетяха толкова бързо! И дойде време за проект и защита 🙂

В последния момент и много на бързо (така се стекоха обстоятелствата) успях да сътворя нещо семпло:

Continue reading