Nov 02

Задаване на стойност за MTU чрез NETSH (Net Shell)

Busy Admin checklist:

 1. Извеждане на списък с текущите стойности на MTU:

  Вижда се екран, подобен на този:
 2. Търсене на подходяща стойност за MTU.

  Където:
  – 1472 =Ethernet Default MTU (1500) – Packet Header (28)
  -хостът, до който тестваме MTU-то еpgeorgiev.com.

  Когато MTU-то е твърде голямо, то резултатът от ping командата е:

  MTU стойността се сваля с по 10 байта, докато се получиуспешен ICMP reply.

 3. Задаване на нова стойност на MTU за конкретен мрежов интерфейс.

От Windows Vista новите стойности за MTU влизат в сила веднага (т.е. без да се налага рестартиране).